English

Úvodem

 

Access International s.r.o. je nezávislá konzultační a poradenská společnost, která poskytuje služby project managementu v oblasti Business projektů pro trhy České a Slovenské republiky, a dále státy Evropské unie.

Hlavní výhodou nabízených služeb je nejen profesionálně dodané řízení projektu, ale především dočasné rozšíření řídící kapacity na straně zákazníka a akcelerace jeho projektů se zaměřením na dosahování jeho cílů a očekávání.


Služba Vedení Business projektu je podpořena zkušenostmi s řešeními v různých oborech lidské činnosti, liniovým vedením projektových týmů, a to i v oblastech kritických procesů, aplikací nebo projektů, které se dostaly do krize.

Mezi společnosti využívající služeb společnosti Access International patří řada obchodních či výrobních firem, rozpočtových či státních organizací.

S naším individuálním přístupem, otevřenou komunikací a kreativním myšlením jsme spolehlivým partnerem.

Protože víme, že v přístupu je rozdíl.

 

    

© 2005 Access International s.r.o. All rights reserved.